ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΖΑΝΕΙΟΥ

Αρχική Νομοθεσία Υπουργικές Αποφάσεις

1976

20.02.2013

Αποζημίωση πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Νοέμβριος 2012)

15.02.2013

Κατανομή ποσού για αποζημίωση ενεργών εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων (2013)

15.02.2013

Κατανομή ωρών υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Υγείας και Κέντρων Ψυχ. Υγείας (2013)

11.01.2013

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων διαδικασίας και κριτηρίων κινητικότητας υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο, παρ.Ζ (υποπαρ.Ζ.1 και Ζ.2), του Ν.4093/2012

18.11.2012

Τροποποίηση της υπ'αριθμ.Φ90380/25916/3294/2011 κοινής υπουργικής απόφασης "Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας" όπως αυτή τροποποιήθηκ με την υπ'αριθμ.Φ90380/5383/738/2012 κοινή Υ.Α. και ισχύει

05.10.2012

Πρόσθετες αμοιβές με εγκεκριμένες πιστώσεις του έτους 2012 μπορούν να πληρωθούν δεδουλευμένα οποιουδήποτε μήνα του έτους 2011

01.03.2012

Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011

29.12.2012

Ένταξη από 1/1/2012 των περιφερειακών υπηρεσιών υγείας των ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ στον ΕΟΠΥΥ

02.12.2012

Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες

14.09.2012

Οργάνωση και τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

11.09.2007

Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης (730) υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κ.Υ. του ΥΥΚΑ

29.08.2007

Αναπροσαρμογή του επιδόματος ειδικής απασχόλησης του Υπουργείου Υγείας

08.08.2007

Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους

Μοιραστείτε...

 

Ενημέρωση για την πορεία του Covid-19 στην Ελλάδα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΑΠ

ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΣΥΧΝΑ

ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ SARS COV-2

Υγειονομικό Βήμα

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Τεύχος 93

Μάρτιος 2020

Μάρτιος 2020

Εφημερίδες